Politik - Narkotika

Politik - Narkotika

Narkotika, ulovlige stoffer (både besiddelse og indtagelse)

NUL TOLERANCE !

 

Aktion:

     
 

Øjeblikkelig hjemsendelse og bortvisning fra gruppen

Spejdere:

Forældre informeres straks

  

Spejdere:

SSP underrettes

   

Ledere:

Politi-anmeldes