Politik - Samvær

Politik - Samvær

Samværspolitik

 

Ledere må ikke have et intimt forhold til spejdere under 18 år i samme gruppe

Handlinger og sprog skal være anerkendende og ikke virke stødende på andre

Vi kender og handler ud fra de vedtagne "spilleregler"

Billeder og videoer må ikke optages og/eller deles uden samtykke 

     
     

Forebyggelse ved kontakt med spejdere:

 

Meddel en anden leder, hvad man vil gøre (give et kram, trøste o.lign.)

Spørg spejder om det er i orden at give et kram

     

Aktion:

   

1)      Hvis man observerer en situation, som overskrider ens egen opfattelse af hvor grænsen går, skal man give personen en objektiv kommentar

2)      Inddrag gruppeleder (GL), hvis dialogen ikke virker afkræftende på observationen.

3)      Gentagne oberservationer af samme karakter eller konkrete overtrædelser drøftes med GL

4)      GL iværksætter handling i f.t. DDS retningslinier

5)      GL sørger for afklarende samtale mellem parterne

 

 

 

 

 

 

HØRUPHAV, den 25. januar 2014

Vers 1